TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Yenileme İşlemleri Nelerdir?

 

Yenileme İşlemleri Nelerdir?

SMM Tescil Belgesi İçin Gerekli Koşullar (Şahıslar İçin)

  1. Vergi mükellefi olduğuna dair belge veya noter onaylı vergi levhası örneği ya da son KDV beyannamesinin taahkuk fişi fotokopisi
  2. İki adet fotoğraf.
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. ÇMO tarafından verilen başvuru formunun (sayfa altında yer alan) doğru ve eksiksiz doldurularak imzalanması.
  5. Üye aidat borcunun olmaması. SMM başvuru ve yıllık ödentisinin yatırılması. (Oda Hesapları)

 

SMMB Yıllık Ücreti : 200 TL