TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Cmo Oda Yonetim Kurulu Başkanı Dr. Baran Bozoğlu Hatay’Da Iklim Değişikliği Üzerine Konuştu
Genel Merkez 19.11.2019 (Son Güncelleme: 19.11.2019 10:48:40)

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ‘nın katkılarıyla "Hatay İli Karbon Ayak İzi Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı" çerçevesinde 2019 yılı Şubat ayında başlayan projenin kapanış toplantısı 7 Kasım 2019 Perşembe günü Hatay‘da gerçekleştirildi.

Toplantıda; İklim Değişikliği Eylem Planında Hatay‘ın gelecekte karşılaşacağı iklim sorunları, iklim sorunlarının demografik yapıya etkisi,  İl geneleninde iklim değişikliği ile mücadele, iklim risklerinin azaltılması, iklim sorunlarına yönelik uluslararası anlaşmaların etkileri gibi konular ele alındı.

Toplantıya katılım sağlayan Çevre Mühendisleri Odası Oda Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Baran BOZOĞLU; İklim Değişikliği Eylem Planlarının kentliler için oldukça önemli olduğunu, iklim krizinin en çok kentlileri etkilediğini ve maddi manevi kayıplara neden olmaya başladığını, bu konuya dair mutlaka somut adımlar atılması gerektiğini, Su Kanalizasyon İdarelerinin ve Belediyelerin önemli sorumlulukları olduğunu ifade etti. Öte yandan sera gazı emisyonunun azaltımı için Türkiye‘nin termik santral projelerinden uzak durarak, enerji verimliliğine odaklanılması gerektiğinin üzerinde durdu. Kirletici vasfı olan özelleştirilmiş termik santrallerin çevre mevzuatından muafiyet hakkının uzatılması durumunun mecliste madde 50 olarak gündemde olduğunu ve bu düzenlemenin termik santrallerin halihazırda yarattığı kirliliği daha da artıracağını belirtti. İklim değişikliği ile mücadelede Türkiye‘nin Paris anlaşmasını mecliste onaylaması; tek başına güçlü bir Çevre Bakanlığın oluşturulması ve su kanununun çıkartılması gerektiğini vurguladı.

Belediyenin hazırladığı bir rapora göre planın gerçekleşmesi için gaz emisyonlarının inşaat faaliyetlerinden yüzde 13, atıklardan yüzde 5, tarımdan yüzde 4 ve ulaşımdan yüzde 2 oranında azaltılması gerektiği belirtildi. Raporda; Hatay‘ın toplam sera gazı emisyonlarının 2017‘de 17,6 milyon tonun üzerinde olduğu ve kişi başına düşen karbon ayak izi rakamlarının ise Hatay ilçelerindeki nüfus artışı ile doğrudan bir ilişkisi olduğu bildirildi.

Okunma Sayısı: 68
Fotoğraf Galerisi